W Polsce działa 700 placówek z oddziałami psychiatrycznymi i/lub leczenia uzależnień

lozka szpital

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według analizy PMR przeprowadzonej na potrzeby raportu ,,Rynek opieki psychiatrycznej w Polsce 2021. Analiza rynku i perspektywy rozwoju”, w Polsce działa blisko 700 placówek z oddziałami psychiatrycznymi i/lub leczenia uzależnień (placówki posiadające miejsca pobytu dziennego i stacjonarnego).

 

Blisko 700 placówek z oddziałami psychiatrycznymi i/lub leczenia uzależnień w Polsce

Warto zaznaczyć, że najwięcej tego rodzaju placówek jest własnością prywatną – 44% – najczęściej są to szpitale bardzo małe (do 50 łóżek) dysponujące miejscami na oddziałach jednego dnia. 

Najmniej placówek z oddziałami psychiatrycznymi i/lub leczenia uzależnień działa w formie spółek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 

Jednakże jeżeli chodzi o stacjonarne szpitale publiczne jest ich blisko dwukrotnie więcej niż tego rodzaju jednostek prywatnych – znajduje się w nich też znacznie więcej łóżek – posiadają one bowiem około trzy czwarte łóżek na oddziałach psychiatrycznych i/lub leczenia uzależnień spośród wszystkich tego rodzaju jednostek stacjonarnych w kraju. 

Placówki publiczne są także głównymi beneficjentami kontraktów z NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Trafia do nich około 70% środków przyznawanych przez fundusz na realizację tego rodzaju świadczeń (świadczenia ogółem, nie tylko leczenie szpitalne). 

 

Notka metodologicznaszpitale posiadające co najmniej 5 łóżek (wszystkie lokalizacje) wielospecjalistyczne, psychiatryczne i odwykowe oraz inne jednospecjalistyczne, które dysponują miejscami pobytu dziennego lub stacjonarnego na oddziałach psychiatrycznych i/lub leczenia uzależnień. Stan na 11 czerwca 2021 r. Pominięto placówki będące aresztami śledczymi, zakładami karnymi oraz ośrodkami badań klinicznych. Z analizy wyłączono również zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym.  

 

O autorze

Justyna Zagórska

Senior Analyst

Analityk rynku specjalizujący się w analizach dotyczących rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia. Posiada także doświadczenie w obszarze analiz rynku handlu detalicznego, tym rynku sprzedaży internetowej w Polsce. 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *