Liczba aptek w Polsce wykazuje tendencję spadkową

pharmacy-1507122_1280

Ten post dostępny jest także w języku: English

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców poinformował, że w ciągu ostatnich czterech lat liczba działających w Polsce aptek ogólnodostępnych zmniejszyła się o ponad 10%, czyli o 1 400 placówek. Tylko w okresie od 4 do 14 grudnia w kraju zamknięto kolejnych siedemnaście aptek, zmniejszając łączną liczbę działających placówek do 11.947.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców utrzymuje, że są to efekty uchwalonej w 2017 roku ustawy „Apteka dla Aptekarza”. Informacja o grudniowych spadkach wyskoczyła z kolei na twitterowym koncie poświęconym aptekom w Polsce, gdzie autorzy zidentyfikowali, że są to oficjalne dane z Rejestru Aptek (#RejestrAptek).

„Apteka dla aptekarza” – wprowadzone zmiany w skrócie

Zgodnie z przepisami, nowa apteka może być prowadzona wyłącznie przez farmaceutę lub farmaceutów w ramach wybranych spółek osobowych. W przypadku nowych placówek obowiązują kryteria geograficzne i demograficzne ich tworzenia, tj. 3000 mieszkańców w danej gminie przypadających na jedną aptekę oraz odległość między sąsiednimi placówkami, która wynosi co najmniej 500 metrów. Kryterium to nie ma zastosowania w przypadku, gdy nowa apteka powstaje w odległości 1 km od apteki aktualnie istniejącej. Przepis ten rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do tworzenia nowych aptek wszędzie tam, gdzie nie są spełnione kryteria demograficzne, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach.

Naczelna Izba Aptekarska komentuje, że po 4 latach obowiązywania regulacji na rynku nadal funkcjonuje ponad 13 200 podmiotów aptecznych (aptek i punktów aptecznych), które w pełni zaspokajają potrzeby zdrowotne Polaków. Ograniczony został masowy trend zakładania aptek niemalże „od drzwi do drzwi”, obserwowany w dużych miastach, dzięki czemu od wejścia w życie regulacji powstało blisko 500 aptek na wsiach i w małych miastach poniżej 20 tys. mieszkańców. Pośrednio ustawa przyczyniła się również do ograniczenia nielegalnego wywozu leków za granicę, który jest jedną z głównych przyczyn niedoborów leków ratujących życie. Już ponad 400 podmiotom cofnięto koncesje z powodu naruszeń prawa.

Sieci apteczne omówimy szczegółowo w naszym najbliższym raporcie „Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Podobne wpisy