Trwają prace nad polską szczepionką przeciwko COVID-19 ?

Trwają prace nad polską szczepionką przeciwko COVID-19 ?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Celon Pharma podpisała z Agencją Badań Medycznych umowę na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego „TransformRNA – platforma generowania terapii mRNA”, którego celem jest stworzenie przełomowych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Całkowity koszt projektu to 141,6 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 83,5 mln PLN.

W ramach projektu Celon Pharma podjęła się realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz wdrożenia projektu, w tym wykonania komercyjnych badań klinicznych. Celem TransformRNA jest wykorzystanie technologii mRNA do opracowania i produkcji szczepionek i terapii w odpowiedzi na wyzwania współczesnej medycyny, tj. profilaktyka SARS-CoV-2, niedobory alfa 1-antytrypsyny (AATD) w zakresie chorób płuc oraz nowotwory bez skutecznej opcji terapeutycznej (rak trzustki, rak jajnika, rak piersi, rak prostaty), nie tylko w konwencjonalnym ujęciu terapeutycznym, ale również w zakresie opracowania szczepionek przeciwnowotworowych. Okres realizacji projektu trwa od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2027 roku.
Umowa określa zasady współfinansowania przez Agencję realizacji projektu, a także prawa i obowiązki stron w związku z realizacją projektu. Projekt został dofinansowany w ramach działań mających na celu m.in. ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Całkowity koszt projektu wynosi 141,6 mln zł, co stanowi równowartość całej kwoty kosztów kwalifikowanych. Agencja przyznała firmie dofinansowanie w wysokości 83,5 mln PLN, co stanowi 59% całkowitego kosztu projektu kwalifikującego się do wsparcia. Dofinansowanie będzie udzielane w formie płatności ryczałtowej lub w formie serii płatności.
Umowa zawiera również zapis, że w przypadku, gdy w ramach projektu zostanie opracowany badany produkt leczniczy, Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję będzie uprawniony do zakupu odpowiedniej liczby dawek szczepionek opartych na RNA pozwalającej na wykonanie 40 mln pełnych cykli szczepień lub produktu leczniczego innego niż szczepionka będąca przedmiotem projektu – nie później niż 5 lat po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu badanego produktu leczniczego.
Beneficjent będzie zobowiązany do odpłatnego użyczenia Agencji infrastruktury wytworzonej w ramach projektu w zamian za wytworzenie produktu leczniczego do zwalczania jednostki chorobowej, która spowodowała ogłoszenie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemicznego, podano także.

Podobne wpisy