Raport PMR: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej a ekonomia

klucz do wzrostu

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z najnowszego raportu PMR, najszybsze tempo wzrostu rynku prywatnej opieki medycznej spodziewane jest w latach 2019-2020. Wzrost napędzany będzie przez silną konsumpcję gospodarstw domowych, wspieraną przez dobrą sytuację na rynku pracy.

Trendy demograficzne wpłyną na rynek prywatnej opieki zdrowotnej

Niskie i nadal spadające bezrobocie, a także wzrost wynagrodzeń i poziomu ufności konsumenckiej przyczynią się do zwiększonych wydatków gospodarstw domowych, w tym prywatnych nakładów na zdrowie, o czym pisaliśmy tutaj.

Nie bez znaczenia w okresie prognozy pozostaje również czynnik demograficzny, a więc malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym oraz rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym, będących znaczącą grupą konsumentów wyrobów i usług związanych z ochroną zdrowia. Z drugiej strony, zmniejszy to potencjalną grupę klientów abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych, którą stanowią głównie klienci korporacyjni, tj. osoby w wieku produkcyjnym. Jest to jednak mniej liczna grupa niż osoby korzystające z FFS.

Co więcej, przewidywany jest stopniowy wzrost inflacji, co będzie miało wpływ również na ceny usług związanych ze zdrowiem, a w rezultacie na prognozowaną wartość rynku.

Zwolnienie tempa wzrostu PKB

W horyzoncie prognozy tempo wzrostu wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej będzie wolniejsze. Również z uwagi na spodziewane spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się bezrobocia oraz spadek liczby osób zatrudnionych.

Po dalszym, silnym przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w 2018 r. (w ujęciu realnym 5,1%), w kolejnych latach prognozowane jest jego stopniowe spowolnienie, jednakże dynamika wzrostu PKB nadal będzie kształtować się na poziomie powyżej 2,8% w całym horyzoncie prognozy. Znajdzie to jednak przełożenie w niższym tempie wzrostu rynku prywatnej opieki medycznej.

prognozy rynek prywatnej opieki zdrowotnej

Więcej informacji w raporcie PMR: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *