Raport PMR: Rośnie liczba firm na rynku leków biologicznych

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według prognoz przedstawionych w raporcie PMR „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024” rynek leków biologicznych referencyjnych w Polsce rośnie znacznie wolniej niż produktów biopodobnych. W 2018 r. osiągnął on dynamikę na poziomie 3%, w porównaniu do 40% na rynku leków biopodobnych. Wynika to przede wszystkim z wysokiej bazy i nowych wprowadzeń leków biopodobnych, które związane są z utratą ochrony patentowej przez kilka czołowych leków oryginalnych.

Liczba firm generujących sprzedaż leków biologicznych na rynku polskim

Ogółem, według danych PMR, liczba firm obecnych na rynku leków biologicznych w Polsce w latach 2017-2018 utrzymywała się na podobnym poziomie. Wynika to z faktu, iż bariery wejścia na rynek, ze względu na koszty i długość opracowywania nowego leku, są bardzo duże. Dopiero pierwsza połowa 2019 r. przyniosła lekkie zwiększenie liczby graczy obecnych na rynku, co wynikało w dużej mierze z dopuszczenia do refundacji kolejnych leków biopodobnych, ale też wejścia do segmentu aptecznego (np. w przypadku firmy Aflofarm).

Warto zaznaczyć, że na rynku leków biologicznych w Polsce pod względem wartości dominują produkty oryginalne, głównie ze względu na znacznie wyższe koszty takich terapii. Istotna jest również duża liczba dostępnych produktów. Od 2017 r. do pierwszej połowy 2019 r. jedynie 42 produkty biopodobne generowały jakąkolwiek sprzedaż na rynku w Polsce. Dla porównania, leków referencyjnych w tym samym okresie było sześciokrotnie więcej (dla wielu z nich nie ma biopodobnych odpowiedników).

Najpopularniejsze substancje czynne leków biopodobnych w Polsce

Według wyliczeń PMR, w Polsce, w pierwszej połowie 2019 r. najwięcej generujących sprzedaż produktów biopodobnych (nazw handlowych) zawierało filgrastim, adalimumab i infliximab (substancje z udziałem powyżej 10% pod względem liczby produktów). W przypadku adalimubabu produkt referencyjny Humira nadal odpowiadał za większość sprzedaży. Było to związane z polityką firmy Abbvie, która po wejściu produktów biopodobnych do refundacji w I połowie 2019 r. obniżyła cenę swojego leku do poziomu cen jej odpowiedników.

Według danych prezentowanych przez Modern Healthcare Institute , cena referencyjnego adalimubabu w dawce 40 mg (obowiązująca do końca grudnia 2018 r.) była o 53% wyższa od ceny biopodobnych odpowiedników, które pojawiły się w refundacji w pierwszej połowie 2019 r. W przypadku Neupogenu (referencyjny filgrastim) i Remicade (referencyjny infliximab) ich udział w wartości sprzedaży substancji czynnej jest obecnie marginalny i oscyluje w granicach 1%.

Więcej na temat leków biologicznych i biopodobnych w raporcie PMR: Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *