Rynek ubezpieczeń zdrowotnych zadrżał…?

dlonie uscisk ubezpieczenie

Ten post dostępny jest także w języku: English

W Polsce następuje konsolidacja sektora ubezpieczeniowego, co uwidacznia podział na gigantów i małe firmy. Teraz firma spoza branży zainwestowała w udziały jednego z graczy na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Chodzi o zakup akcji w TU Zdrowie przez grupę Neuca.

Dotychczasowa działalność TU Zdrowie

TU Zdrowie prowadzi działalność wyłącznie w zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Firma, w której 100% udziałów posiada spółka Pomerania Investment SA, działa na rynku polskim od ponad 10 lat. Produktem strategicznym jest Polisa Zdrowie. Świadczenia medyczne oferowane przez TU Zdrowie są przede wszystkim świadczeniami ambulatoryjnymi, w ramach świadczeń szpitalnych realizowane są natomiast głównie planowe zabiegi chirurgiczne.

W maju 2020 r. spółka wprowadziła do oferty Polisę TeleRefundacyjną. W ramach produktu możliwe jest realizowanie świadczeń poprzez dwa kanały: telemedyczny (e-konsultacje) oraz kanał refundacyjny (e-wnioski) tj. zwrot poniesionych kosztów za usługę medyczną, zrealizowaną samodzielnie w dowolnej placówce medycznej na terenie całego kraju.

Neuca poszerza horyzonty

W ramach przedmiotowej transakcji grupa Neuca stanie się właścicielem pakietu kontrolnego, tj. 50,2% w Pomerania Investment SA, stając się jednocześnie głównym udziałowcem TU Zdrowie SA. Umowa jest warunkowa, gdyż wymaga jeszcze zgody prezesa UOKiK oraz decyzji KNF (Komisji Nadzoru Finansowego). Ostateczny termin zawarcia umów przyrzeczonych został  określony na 30 września 2021 r. Neuca, po przejęciu zamierza wzmocnić ofertę dla B2B i partnerów ubezpieczeniowych. Firma podkreśliła jednak w swoim komunikacie, że TU Zdrowie pozostaje „specjalistycznym ubezpieczycielem zdrowotnym działającym niezależnie na rynku”.

Warto przypomnieć, że grupa Neuca działa w kilku obszarach rynku ochrony zdrowia, jednak ubezpieczenia zdrowotne są nowym segmentem działalności firmy. Dotychczasowe działania grupy Neuca obejmowały bowiem sprzedaż hurtową farmaceutyków, produkcję leków i suplementów diety pod markami własnymi (Synoptis Pharma), prowadzenie sieci ośrodków badań klinicznych, a także zarządzanie siecią kilkudziesięciu przychodni pod marką Świat Zdrowia.

Według PMR:

Grupa Neuca znana jest z realizacji licznych transakcji i budowania przewagi konkurencyjnej – chociażby w obszarze badań klinicznych, o czym pisaliśmy już wielokrotnie. Dlatego też pojawienie się nowego inwestora na polskim rynku ubezpieczeń zdrowotnych może ożywić nieco działania innych graczy. Jednak nie należy się spodziewać rewolucji. Pamiętajmy bowiem, że na naszym rynku istnieje kilku graczy o ugruntowanej pozycji. Co więcej, pandemia COVID-19 sprawiła, że segmentem zainteresowały się również firmy ubezpieczeniowe, dotychczas nieobecne lub obecne w bardzo ograniczonym stopniu w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych, co skutkowało poszerzeniem oferty produktowej, zwłaszcza jeśli chodzi o ubezpieczenia oferujące świadczenia w zakresie telemedycyny.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *