Pacjenci z większą świadomością zdrowotną – rynek psychiatrii czeka silny wzrost

mental health

Ten post dostępny jest także w języku: English

Pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje w życiu społeczno-gospodarczym, są jednym z głównych czynników przyczyniających się do silnego wzrostu liczby problemów psychicznych w społeczeństwie polskim. Jak wykazało badanie PMR, w 2020 r. oraz w pierwszej połowie 2021 r. najbardziej zwiększała się liczba pacjentów z takimi problemami jak depresja i lęki, co było spowodowane kryzysem gospodarczym, zagrożeniem/utratą pracy, niemożnością funkcjonowania firm, izolacją, lękiem o bliskich.

Wzrost problemów nie polepszył sytuacji na rynku usług psychiatrycznych?

Pomimo tych korzystnych dla wartości rynku usług psychiatrycznych trendów, według naszych szacunków, całkowita wartość rynku opieki psychiatrycznej w 2020 r. zanotowała spadek o 0,1% r/r. Wynika to przede wszystkim z faktu, że rynek zdominowany jest przez lecznictwo zamknięte publiczne, w którym doszło do znacznego ograniczenia aktywności. Wiele szpitali publicznych i przekształconych donosi, że nie wykonało w zeszłym roku 100% kontraktu z NFZ. Wprawdzie istnieje możliwość przeniesienia środków na 2021 r., w naszej metodologii nie wliczamy jednak świadczeń wykonanych w bieżącym roku do wartości z 2020 r.

Dlatego też nasza prognoza zakłada, że w bieżącym roku nie dojdzie do znacznego „odbicia” na rynku usług psychiatrycznych. Przykładowo, część jednostek raportowała, że przedłużenie czasu na wykonanie kontraktu na 2021 niewiele dało, ze względu na nadal trwająca pandemię. Warto jednak zaznaczyć, że rynek zdominowany jest przez świadczeniodawców udzielających usługi w ramach kontraktów z NFZ. W segmencie prywatnym wygląda to trochę inaczej. Przewidujemy tu dwucyfrowe dynamiki wartości usług psychiatrycznych oraz psychologicznych w horyzoncie prognozy do 2026 r.

Ocena rynku okiem świadczeniodawców: wyniki badania PMR

Jedna piąta jednostek biorących udział w badaniu PMR* wymienia pandemię COVID-19 i związany z nią utrudniony dostęp do opieki lekarskiej jako barierę w ich działalności. Ten problem wystąpił więc również w sektorze psychiatrii – pomimo pewnego wzrostu problemów psychicznych związanych z kryzysem gospodarczym i samą chorobą COVID-19. Ograniczenie to nie było jednak tak duże, jak w innych dziedzinach medycyny – warto zaznaczyć, że w analogicznym badaniu na przychodniach prywatnych wielospecjalistycznych pandemię COVID-19 jako barierę wymieniało aż 67% jednostek, a ogólnie spadek wartości rynku usług medycznych odpłatnych na miejscu PMR ocenia na 21%.

* W dniach od 28 czerwca do 13 lipca 2021 r. firma PMR przeprowadziła badanie wśród placówek medycznych udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej.

Więcej wyników z badania PMR oraz informacji na temat aktualnych trendów na rynku opieki psychiatrycznej w Polsce znajduje się w raporcie PMR: „Rynek opieki psychiatrycznej w Polsce 2021. Analiza rynku i perspektywy rozwoju”. W publikacji m.in. również szczegółowa analiza liczby placówek realizujących świadczenia opieki psychiatrycznej w Polsce – stacjonarnie i/lub ambulatoryjnie.

O autorze

Marta Marszalek

Marta Marszałek

Analyst

Analityk rynku specjalizujący się w analizach dotyczących rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej. Posiada bogate doświadczenie w analizie rynku prywatnej opieki zdrowotnej.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *